I min kostrådgivning utgår jag alltid från kundens egna kostvanor, mål, aktivitetsnivå och kroppskonstitution. Kostarbetet börjar med en kostregistrering; kunden skriver ned allt han/hon äter i 3-4 dagar. Allt ska registreras och tidpunkter för måltiderna ska antecknas. Därefter beräknar jag hur kundens matintag varit dessa dagar i kcal, gram protein, kolhydrater och fett. Kundens egna energiintag och kostvanor utgör alltså grunden för hur jag sedan lägger upp en kost som passar just denna individ.

Jag jobbar mycket med att hålla rätt mängd mat per mål och att äta på bra tider med bra tidsintervaller. Jag använder kundens egna vanor när det gäller råvaror och vad kunden tycker om för mat. Mat ska vara gott, vissa ingredienser kan behöva minskas eller andra läggas till men jag tror på att jobba med små förändringar i måltidernas innehåll och arbeta mer med hur det totala energiintaget ser ut. Att reglera och sprida ut måltiderna över dagen ger ett lagom och jämnt energi intag vilket ger en friskare och piggare kropp.