Personlig träning är träning anpassad efter kundens önskan, behov, mål och kapacitet. Min uppgift som personlig tränare är att se till att kunden når sina mål genom lämpligt träningsupplägg och bra coachning. Jag tycker det är viktigt att kunden själv får en grundläggande kunskap om sin egen fysik och en förståelse för hur olika träningsformer påverkar kroppen.

Jag börjar alltid med ett “möte” på ca en timme där jag träffar kunden första gången. Detta möte är till för att jag ska få en uppfattning om kundens egna mål, kundens fysik, hälsotillstånd, ev. skador, tidigare träningsvanor mm och att kunden får ställa sina frågor om personlig träning, om hur jag jobbar eller andra funderingar runt träningen.

Ofta sätter vi upp konkreta mål tillsammans. Alla har inte uttänkta mål när jag träffar dem första gången men de flesta har tankar om varför de vill träna och vi kan tillsammans precisera dessa tankar till mål vilka är enkla och roliga att jobba mot.

Jag jobbar med såväl elitidrottare som människor som aldrig tränat tidigare. Skillnaden i coachning av olika kunder, oavsett fitnessnivå, är inte så stor. Alla vill komma framåt och utveckla sin fysik. Oavsett bakgrund kan det handla om att vilja förbättra sin styrka, snabbhet, smidighet, gå ner eller upp i vikt etc. Skillnaden i träningen mellan olika kunder ligger i hur jag jobbar med varje individ för att nå dit de vill komma, vilka övningar och vilken intensitet som är lämplig och som behövs för att nå just deras mål. Alla jobbar från sina egna förutsättningar och mot sina egna mål.