• Karolinska Institutet – studier inom nutrition (näringslära), fysiologi, anatomi och sjukdomslära

• SAFE – Styrketräningsinstruktör

• SAFE – Personlig tränare

• Mittuniversitetet – fysiologi- och anatomistudier

•California State University Fullerton – studier inom bl.a. idrottsfysiologi och idrottsskador

• Elite coaching (ECS) licens steg 3 och 6

• Gymnastiktränarutbildning